AltresAltres

COST CAMPANYES DE PUBLICITAT

No hem fet campanyes de publicitat

DRET D'ACCÉS DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Adjuntem enllaç a la pàgina del portal de transparència de l'Ajuntament on s'explica com fer-ho: http://ajuntament.barcelona.cat/tranparencia/ca/access-la-informacio-publicaCómo llegar