Alts Càrrecs

Alts Càrrecs

Director: Josep Bohigas Arnau

President: Eloi Badia Casas

Informació de transparència d'alts càrrecs:

  • El/la president/a no percep cap retribució com a càrrec de l'Agència.
  • Indemnització per cessament de càrrec: No es contemplen indemnització per cessament de càrrec
  • Dietes: Apliquem els barems que estableix el RD 466/2002 de 24 de maig.

 

Cómo llegar