Convenis i Contractacions

Convenis i Contractacions

CONTRACTACIONS:

El resum trimestral de la contractació i els contractes menor es troben publicats al portal de transparència de l'Ajuntament de Barcelona en el següent enllaç:

http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/contractacio-publica-de-lagencia-decologia-urbana-de-barcelona

Pels contractes  oberts i negociats es pot consultar la informació en el perfil del contractant

 

 

Convenis:

2015

1.- Convenis entre l’Agència i administracions local, autonòmiques, estatals i públiques:

No n’hi ha. 

2.- Convenis i contractes signats entre l’Agència i entitats a nivell internacional

- Conveni de Col.laboració Conveni de cooperació interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito i l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, que té per objecte la reestructuració del sistema metropolità de transport públic del Distrito Metropolitano de Quito  - Import: 658.560 $

 

2016

1.- Convenis entre l’Agència i administracions local, autonòmiques, estatals i públiques:

No n’hi ha.

2.- Convenis signats entre l’Agència i entitats a nivell internacional

No n’hi ha.

 

2017

1.- Convenis entre l’Agència i administracions local, autonòmiques, estatals i públiques:

  1. CONVENI -  Assessorament desenvolupament del nou pla integrat de gestió de residus d'Extremadura 2016-2022- JUNTA EXTREMADURA. – Import: 60.000 €

 

  1. CCOL - Desenvolupament procés investigació per definir prototip mobilitat més sostenible i intel.ligent  -  Ajuntament A Coruña – Import: 100.000,00€

 

2.- Convenis signats entre l’Agència i entitats a nivell internacional

-  CCOL – Entre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Ecologia Urbana de Barcelona para el diseño y desarrollo de 4 superillas en Buenos Aires. – Import: 52.845 $.

Cómo llegar