Destinataris

Destinataris

Els projectes de BCNecologia es destinen a institucions públiques, fundacions i organitzacions ia empreses privades d'àmbit nacional i internacional.

Conjuntament amb els destinataris, BCNecologia diagnostica els problemes i les seves causes, planteja propostes, analitza la viabilitat tècnica, quantifica els resultats i ofereix suport en la gestió, implementació i seguiment del projecte.