Ajuntament de Vitòria-Gasteiz

L'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz i BCNecologia van començar la seva col·laboració el 2006. Projectes com la Superilla central de Vitòria-Gasteiz o el Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria-Gasteiz, que inclou una de les primeres xarxes ortogonals d'autobusos a Espanya, són alguns dels motius que han llançat a Vitòria-Gasteiz com a referent internacional en desenvolupament sostenible . Els projectes realitzats han permès que Vitòria-Gasteiz sigui designada European Green Capital 2012, guardó atorgat per la Unió Europea.

Ajuntament de Vitòria-Gasteiz