Cynthia Echave

Fichas personal

Cynthia Echave

Coordinadora de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic

Coordinadora de l'Àrea d'Urbanisme i Espai Públic

Titulació

Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, Febrer 2007.

Llicenciada en Arquitectura per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, 2000.

Formació complementària

Postgrau en Gestió d'Espais Verds 2010. UPC School of Professional & Executive Development
Curs introducció al SIMAPRO, 2009.
Cursos de capacitació SIG: Geomedia versió 6.0 (2009) i Miramon CREAF (2002)
Estratègies de planificació de creixement urbà. Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2002.

Capacitacions

Experta en urbanisme i ecologia urbana.
Àmplia experiència en la coordinació de projectes amb una visió integral entre àmbits de mobilitat, espai públic, espais verds i metabolisme urbà.
Coneixements específics en disseny urbà bioclimàtic i experta en models de simulació d'anàlisi tèrmic.

Altres caràcterístiques

Membre AUS Arquitectes per la sostenibilitat. Col·legi d'Arquitectes de Barcelona.
Membre docent en Eco-Union, associació per la transició cap a la sostenibilitat.
 

Proyectos