FAQ

FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE BCNecologia

BCNecologia realitza projectes només a Barcelona?

No, BNCecologia realitza projectes en ciutats de qualsevol país. Els projectes realitzats contribueixen a orientar les ciutats cap a processos de sostenibilitat, i el model de ciutat de BCNecologia posseeix unes característiques que el fa fàcilment transferible a altres ciutats.

Més informació a PROJECTES

QUINES SÓN LES BASES FONAMENTALS DE BCNECOLOGIA?

BCNecologia aporta solucions de caràcter tècnic i estratègic per als entorns urbans. En aquest treball es considera la ciutat com un ecosistema, és a dir, com un sistema que necessita extreure recursos materials d'altres sistemes per tal de mantenir-se viu. Actualment hi ha una gran pressió sobre l'entorn, que esgota els seus recursos i pateix una gran quantitat de residus. Aquesta pressió, però, és regulable mitjançant polítiques correctament orientades i accions com les que BCNecología proposa en els seus projectes, marcant les pautes que s'haurien de seguir en el procés cap a la sostenibilitat.

Més informació a MODEL CONCEPTUAL

En què consisteix EL MODEL DE CIUTAT DE BCNECOLOGIA?

L'actual model de desenvolupament, basat quasi exclusivament en el consum de recursos, es mostra clarament insostenible. Cal anar cap a un altre model que doni resposta a les disfuncions que les ciutats presenten, abordi els reptes de la societat actual: els relacionats amb la sostenibilitat i l'entrada en la societat de la informació i el coneixement. El model de ciutat compacta i diversa és el que millor es posiciona en aquest procés cap a la sostenibilitat a l'era de la informació.

El model que es proposa s'estructura a quatre eixos:

• La compacitat: Una ciutat compacta permet desenvolupar activitats sense efectuar llargs desplaçaments. Aquest concepte es contraposa a la dispersió.

• La complexitat: Una ciutat complexa inclou la diversitat necessària per poder accedir a qualsevol tipus d'organització urbana.

• L'eficiència: Una ciutat eficient té un metabolisme urbà que optimitza el consum d'energia i redueix al màxim la contaminació i els residus.

• L'estabilitat i cohesió social: Una ciutat estable i cohesionada socialment manté la complexitat descrita amb una ciutadania integrada en l'entorn urbà. Aquesta mixticitat-gent diversa-ha de tenir resoltes les necessitats bàsiques (treball, habitatge, educació, cultura, sanitat, seguretat, etc.).

Més informació a MODEL CONCEPTUAL

QUINES SÓN LES ÀREES EN LES QUALS BCNECOLOGIA ÉS ESPECIALISTA?

En aquelles que afecten la ciutat i l'ecologia urbana: residus i materials, energia, aigua, contaminació atmosférica i soroll, biodiversitat, mobilitat, cohesió social, urbanisme i espai públic, indicadors, àrea jurídca i comunicació, participació i noves tecnologies.

Si la ciutat és un ecosistema, és lògic que l'aproximació als problemes urbans sigui sistèmica. Per això, BCNecología compta amb un equip transdisciplinar, dirigit per Salvador Rueda, de professionals format per advocats, ambientòlegs, arquitectes, biòlegs, documentalistes, físics, geògrafs, informàtics, enginyers (industrials, de camins i agrònoms), periodistes, psicòlegs i químics .

Més informació a EQUIP i ÀREES DE CONEIXEMENT

QUINS CONCEPTES HA DESENVOLUPAT BCNECOLOGIA?

Des de la seva constitució l'any 2.000, BCNecologia ha dissenyat i implementat els següents conceptes:

• Superilla

• Urbanisme de tres nivells

• Urbanisme Ecològic

• Xarxa d'autobusos ortogonal

• Guia de certificació d'urbanisme sostenible

Funció Guía de la Sostenibilitat

Més informació a LES NOSTRES IDEES

QUINES SÓN LES EINES BÀSIQUES DE BCNECOLOGIA?

Una de les eines bàsiques de treball, que representa la transdisciplinarietat, és el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). El SIG permet combinar informació gràfica amb informació alfanumèrica per tal de visualitzar diferents escenaris i ajudar d'aquesta manera a la presa de decisions sobre els elements urbans en sentit ampli (la contaminació, el verd, la tipologia de carrers i edificis, etc.)

Una altra eina fonamental la constitueixen els simuladors. Una simulació és la experimentació d'una hipòtesi o conjunt d'hipòtesis amb un model i pot abastar àmbits com el trànsit privat (incloent la contaminació atmosfèrica i acústica) el transport públic o l'espai públic i les dades que li corresponen. Les simulacions permeten avaluar l'evolució de diferents variables. Això possibilita incidir, si cal, en la modificació per aconseguir una ciutat més habitable.

Més informació en SIG i SIMULADORS

COM PUC SABER MÉS D'ECOLOGIA URBANA?

En aquesta web hi ha un gran nombre de PUBLICACIONS, a més de l'explicació del MODEL CONCEPTUAL de ciutat més sostenible, la seva aplicació en diversos PROJECTES, la seva avaluació a través d'INDICADORS i, finalment, ARTICLES I NOTÍCIES relacionats.

Cómo llegar