SUPERILLA

La Superilla és una nova cèl·lula d'organització urbana que, amb la seva implantació, aporta solucions a les principals disfuncions lligades a la mobilitat, alhora que millora la disponibilitat i qualitat de l'espai públic per al vianant. Aquests objectius s'aconsegueixen amb la introducció de dos canvis fonamentals: la jerarquització de la xarxa viària i l'establiment d'una xarxa diferenciada per a cada mode de transport.

Les Superilles són cèl·lules urbanes d'uns 400 per 400 metres. A l'interior es redueix al mínim el trànsit motoritzat i l'aparcament de vehicles en superfície, i es dóna la màxima preferència en l'espai públic als vianants. El trànsit motoritzat circula per les vies perimetrals, mentre els carrers interiors es reserven al vianant i, en condicions especials, a cert tipus de trànsit, com a vehicles de residents, serveis, emergències, càrrega i descàrrega.

La Superilla es perfila, per tant, com una solució integral que uneix urbanisme i planificació de la mobilitat amb l'objectiu principal de limitar la presència del vehicle privat a l'espai públic i retornar aquest al ciutadà. Aquesta primacia del ciutadà -actualment convertit en simple vianant- és la base que dóna sentit a tot el conjunt d'intervencions amb les quals es perfilarà la Superilla: carrers de secció única per a una accessibilitat universal, seguretat a causa de la limitació de velocitat a 10 km/h, i desenvolupament del potencial per incrementar l'habitabilitat i el confort en l'espai públic.

En definitiva, l'aplicació de les Superilles es tradueix en una millora de la qualitat urbana mentre es redueix l'impacte ambiental. També augmenta la qualitat de vida de veïns i visitants, i s'incrementa la cohesió social i l'activitat econòmica.

El fet que no sigui necessari enderrocar part del parc edificatori ni implementar canvis de gran calat en el planejament urbà, fa de les Superilles un instrument capaç de millorar la vida dels habitants de ciutats de qualsevol tipologia.

Les Superilles estan aprovades o dissenyades en ciutats espanyoles de diferent tipologia, com a Vitòria-Gasteiz (guanyadora del Premi European Green Capital 2012; també el seu Pla de Mobilitat i Espai Públic, basat en Superilles, ha estat catalogat com a Best Practice per Un-Habitat), A Coruña, Ferrol, Viladecans i el Prat de Llobregat, i també en diferents districtes de Barcelona, ​​com el 22@ i, finalment, a Gràcia, on les Superilles han aconseguit el Primer Premi Iniciativa BMW 2011 i han estat reconegudes com Good Practice per UN-HABITAT el 2010.

 

 

SUPERILLA

<<Conjunt de vies bàsiques que formen un polígon o àrea interior (anomenada intervia) que conté diverses illes del teixit urbà actual. Aquesta nova cèl·lula urbana, d'uns 400 metres de costat per als fluxos motoritzats, allibera el seu espai interior per a la resta d'usos>>

 

Multiple Uses of Public Space

 

Idea aplicada en: 

Barcelona, Viladecans i El Prat de Llobregat (Catalunya), Vitoria-Gasteiz (País Basc), A Coruña i Ferrol (Galícia)