Barcelona estrena la xarxa d’autobusos ortogonal dissenyada per BCNecologia

Nota de prensa

Barcelona estrena la xarxa d’autobusos ortogonal dissenyada per BCNecologia

23/05/2012
  • La xarxa ha esta desenvolupada conjuntament entre l’Ajuntament de Barcelona, TMB i BCNecologia, sota un concepte de BCNecologia
  • Està formada per 28 corredors (17 verticals, 8 horitzontals i 3 diagonals)

L’Ajuntament de Barcelona i TMB han presentat aquest matí la nova xarxa d’autobusos. La primera fase començarà a l’octubre amb la implantació de 5 línies pilot, que creuaran la ciutat per Gran Via i Ronda del Mig, i en sentit mar-muntanya de Sants a Sarrià i de Marina a Túnel de la Rovira. La cinquena línia cobrirà el tram radial entre Paral·lel i Sants. El desplegament de les següents dos fases continuarà durant el proper any i serà progressiu fins arribar als 28 corredors.

Els recorreguts de les línies seran lo més rectilinis possibles. La xarxa, de composició ortogonal, traça una malla sobre tota Barcelona. Aquesta composició permet maximitzar la eficiència, reduir el temps d’espera (dels actuals 12,3 minuts de mitjana a un interval de 5 a 8) i augmentar la velocitat comercial entre un 10 i un 15%.

La simplicitat de la xarxa, més similar a una xarxa de metro, millora la comprensió i llegibilitat i permet realitzar el desplaçament d’un punt a l’altre de la ciutat amb un sol transbordament (en un 95% dels desplaçaments), un cop estigui tota la xarxa desplegada.

Trias ha assenyalat que es millorarà la informació a l’usuari, oferint més panells i amb informació a temps real. A més, es potenciaran els intercanviadors de transbordament i més ciutadans disposaran d’una parada a menys de 300 m de casa.

Jaume Tintoré,  Director General Xarxa d’Autobusos de TMB va afegir que la nova xarxa permet incrementar l’oferta amb els recursos existents, i que es millorarà la prioritat semafòrica per augmentar la velocitat comercial.