BCNecologia participa en la actualització del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Badalona

Nota de prensa

BCNecologia participa en la actualització del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Badalona

22/01/2020
Badalona

L'Auntament de Badalona ha iniciat l'tactualizació del Pa d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire (PAMQA), amb el suport de la Diputació de Barcelona, la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'assistència tècnica de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (BCNecologia). Ahir dimarts 21 de gener es va constituir la comissió tècnica de seguiment del pla amb un representant de cada entita. Aquest pla finalitzarà durant la tardor del 2020.