Chess Setup: el projecte europeu cap a Edificis d'Energia Gairebé Nul·la


Notícies

Chess Setup: el projecte europeu cap a Edificis d'Energia Gairebé Nul·la

05/04/2018
Construible.es

El sector dels edificis és responsable d'un terç de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del món segons el World Green Building Coucil. Construir edificis, escalfar-los, proveïr-los d'electricitat i agua calenta, mentre la població mundial creix, així com les seves necessitats energètiques, representa un desafiament central per a la nostra societat. 

 

Mantenir l'escalfament global per sota del llindar de 2 graus d'augment serà inabastable sense transformar o reformar els nostres edificis, ja siguin vivendes, edificis de serveis o empresarials. Per tant, la Comissió Europea va establir objectius precisos per als seus edificis:

  • Al 2020, tots els nous edificis hauran de complir amb el criteri "Net Zero Emission Building" (NZEB), o Edificis d'Energia Gairebé Nul·la 
  • Per als nous edifics públics, el plaç de venciment és 2018 
  • El 100 %  dels edificis existents han de complir amb aquest criteri el 2050

 

De fet, tant el sector de la construcció com el sector de la renovació (retrofitting en anglès) necessitaran solucions per assolir aquests objectius. Per a que afloreixin noves solucions tècniques, el programa de finançament H2020 procedent de la Comissió Europea finança projectes d'implementació de noves solucions. En aquest context, es va formar el projecte Chess Setup, que es proposa reduïr les necessitats energètiques (i, de fet, les emissions de GEH) adoptant l'enfocament del subministre. 

 

Article sencer (en Espanyol): Construible.es