CHESS SETUP, un projecte europeu a la recerca de l'autosuficiència tèrmica dels edificis


Notícies

CHESS SETUP, un projecte europeu a la recerca de l'autosuficiència tèrmica dels edificis

08/07/2016
Equipamiento y Servicios Municipales

Ja ha donat les seves primeres passes el projecte europeu  CHESS SETUP amb la celebració a Barcelona del seu Kick-off meeting.  El projecte s'emmarca dins el Programa Horizon 2020 -Work Programme 2014-2015 'Secure, Clean and Efficient Energy'. 

 

CHESS SETUP són les sigles de Combined Heat Supply System by using  Solar Energy and heaT pUmPs que traduit vol dir Sistema de Subministrament Combinat de Calor mitjançant l'ús d'Energia Solar i Bombes de Calor.  Es tracta d'una evolució d'un antic projecte desenvolupat per  l' Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, el SCACS (Sistema de Acumulació i ACS mitjançant Acumulació Tèrmica Estacional).

 

El projecte se centra en l'estudi i implementació d'un sistema per a subministrar la demanda de calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS) a partir d'energia solar tèrmica, acumulació de calor en grans dipòsits i bombes de calor.  Durant el projecte també s'estudiarà la possibilitat d'integrar el sistema d'altres fonts de calor (geotermia, biomassa o calor residual) i altres tecnologies (cogeneració, fred solar i panells solars híbrids). A més, es dissenyarà un sistema de control i gestió que permeti optimitzar energètica i econòmicament el sistema, en funció del preu de l'electricitat, els hàbits dels usuaris, la integració d'energies renovables en el mix, prediccions meteorològiques, entre d'altres factors. 

 

Més informació (CAST): Equipamientos y Servicios Municipales