CHESS SETUP, un projecte europeu a la recerca de l'autosuficiència tèrmica dels edificis


Nota de prensa

CHESS SETUP, un projecte europeu a la recerca de l'autosuficiència tèrmica dels edificis

06/07/2016
La demanda tèrmica de baixa temperatura (calefacció i ACS) suposa més del 50% dels requeriments energètics dels edificis residencials. Un nou projecte europeu busca la forma més eficient de cobrir tota aquesta demanda mitjançant energia solar, fins i tot durant els mesos de menys radiació solar 
 
Barcelona, 6 de juliol de 2016 – Avui ha arrencat el projecte europeu CHESS SETUP amb la celebració a Barcelona del seu kick-off meeting. El projecte s'emmarca dins del Programa Horizon 2020- Work Programme 2014-2015 'Secure, Clean and Efficient Energy'. CHESS SET UP són les sigles de Combined Heat Supply System by using Solar Energy and heaT pUmPs que traduït significa Sistema de Subministrament Combinat de Calor mitjançant l'ús d'Energia Solar i Bombes de calor. Es tracta de l'evolució d'un antic projecte desenvolupat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, l'SCACS (Sistema d'Acumulació i ACS mitjançant Acumulació Tèrmica Estacional). 
 
El projecte se centra en l'estudi i implementació d'un sistema per a subministrar la demanda de calefacció i Aigua Calenta Sanitària (ACS) a partir d'energia solar tèrmica, acumulació de calor en grans dipòsits i bombes de calor. Durant el projecte també s'estudiarà la possibilitat d'integrar el sistema a altres fonts de calor (geotèrmia, biomassa o calor residual) i altres tecnologies (cogeneració, fred solar i panells solars híbrids). A més, es dissenyarà un sistema de control i gestió que permeti optimitzar energètica i econòmicament el sistema, en funció del preu de l'electricitat, els hàbits dels usuaris, la integració d'energies renovables en el mix, prediccions meteorològiques, entre d'altres factors. 
 
L'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona és qui lidera aquest projecte que compta amb 10 socis de 6 països europeus. Aquests socis són la University of Ulster i Electric Corby, del Regne Unit, Wandsronk Architecktuur d'Holanda, Eurogrant GmbH d'Alemanya, Edenway SAS de França i Lavola, Wattia-Innova, Veolia, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'esmentada Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, tots ells amb seu a Catalunya. 
 
El projecte comptarà amb tres experiències pilot. La primera d'elles es portarà a terme a Corby (Regne Unit) amb la construcció d'unes 50 vivendes que inclouran un sistema d'acumulació tèrmica en subsòl. A Manlleu es farà un pilot molt petit en forma d'ecoedifici que també comptarà amb un sistema menor d'emmagatzematge tèrmic. Per últim, a Sant Cugat del Vallès, s'adaptaran unes instal·lacions esportives que inclouen una piscina a aquesta tecnologia mitjançant la incorporació d'un tanc de gran capacitat per a acumulació tèrmica. 
 
El pressupost total del projecte serà de 3.703.706,25 €, dels que la Unió Europea finança el 90,8% (3,364,315,14 €) i la durada és de 36 mesos. 
 
 
Documents: