En el marc del programa "Ciudad Saludable" proposen crear superilles a City Bell

Notícies

En el marc del programa "Ciudad Saludable" proposen crear superilles a City Bell

03/10/2017
City Bell (La Plata, Argentina)
Info Blanco sobre Negro

La proposta va ser elaborada pel regido d'1 País Luciano Sanguinetti, que va presentar un projecte d'ordenança per a implementar superilles en aquesta localitat de la zona nord del districte. D'aprovar-se, tindria com a circumscripció la zona que va des de camí Centenario pel carrer 11 fins al carrer 14 B anant per aquest fins al carrer 476 (ex Güernes) i per aquest darrer fins a camí Centenario.

 

"La superilla és una nova forma d'organització urbana que, amb la seva implantació, aporta solucions a les principals disfuncions lligades a la mobilitat, a la vegada que millora la disponibilitat i qualitat de l'espai públic per al vianant. Aquests objectius s'assoleixen amb la introducció de dos canvis fonamentals: la jerarquització de la xarxa viària i l'establiment d'una xarxa diferenciada per a cada mode de transport. Són cèl·lules urbanes d'entre 300 i 400 metres de costat, a l'interior de les quals es redueix al mínim el trànsit motoritzat i l'aparcament de vehicles en superfície, i es dóna la màxima preferència als vianants a l'espai públic. El trànsit motoritzat circula per les vies perimetrals, mentre que els carrers interiors es reserven per al vianant i, en condicions especials, a cert tipus de trànsit com vehicles de residents, serveis, emergències, càrrega i descàrrega", va explicar el regidor d'1 País Luciano Sanguinetti, autor de la iniciativa. 

 

Artículo sencer (en castellà): Info Blanco Sobre Negro