Experts europeus signen un Manifesto a Barcelona per impulsar un nou model de gestió de residus alimentaris

Nota de prensa

Experts europeus signen un Manifesto a Barcelona per impulsar un nou model de gestió de residus alimentaris

02/03/2015
Barcelona

El document assenyala les millors estratègies, mesures i activitats per a desenvolupar una gestió dels residus alimentaris eficient i adequada de la conca mediterrània.

 

Un grup d'experts vinculats al projecte europeu SCOW van signar a Barcelona un manifest que subratlla les estratègies per a la milora de la gestió dels residus alimentaris en l'àrea mediterrània. S'estima que aquest tipus de residus representen entre el 30 i el 50% dels residus municipals en els països de la conca mediterrània.

 

D'acord amb el document, els factors clau que necessiten ser treballats per a aconseguir una millora en aquesta àrea són: prevenció, quantitat i qualitat de la recollida selectiva i el reciclatge, l'establiment d'objectius clars; la conscienciació i participació dels ciutadans, la redefinició d'infraestructures de tractament de residus, en termes d'eficiència, flexibilitat i escala; la producció de compost de qualitat assegurant la seva aplicació final; la cooperació regional entre el països mediterranis i la monitorització de resultats així com la difusió de les bones pràctiques.

 

El document està obert a noves signatures per part d'altres entitats i experts de la zona mediterrània. Si està interessat en rebre informació sobre el manifest i signar-lo, pot contactar amb BCNecologia, soci líder del projecte, a través de la següent adreça de correu electrònic: nohales@bcnecologia.net

 

Una nova perspectiva per a la gestió de la fracció orgànica 

El projecte SCOW té com a objectiu la definició d'un sistema de gestió de la matèria orgànica innovador i sostenible. Busca una recollida i reciclatge de baix cost, tècnicament simple i d'alta qualitat.

 

L'efectivitat del sistema està vinculada a la implantació de sistemes de recollida porta a porta i la creació de plantes de compostatge de petita escala distribuïdes de forma descentralitzada en el territori, situades aprop dels llocs de generació de la matèria orgànica i també del lloc on el compost obtingut pugui ser utilitzat.

 

També és un dels objectius del projecte SCOW la proposta de recomanacions regulatòries i polítiques sobre la gestió dels bio-residus, i aquí és on s'emmarca el manifest. El manifest va ser elaborat i acordat per un grup de treball format per diferents actors i experts (incloent els socis del projecte i als associats, així com a entitats involucrades en la gestió de residus) en el camp de la gestió dels residus orgànics i no-orgànics en la zona mediterrània, durant el taller tècnic de treball d'SCOW organitzat per BCNecologia que va tenir lloc el 25 de febrer de 2015 a Barcelona.

 

Alguns dels assistents, a més dels socis del projecte i els associats van ser: Marco Ricci, de CIC i president del Grup de Tractament Biològic d'ISWA; Michele Giavini, de CIC  i ARSambiente; Stefanie Siebert representant a la Xarxa Europea de Compost (ECN); Markus Luecke de SWEEP-Net; Jane Gilbert de Carbon Clarity; Joan Marc Simon de GAIA/Zero Waste EU; Jean-Jacques Dohogne, representant ACR+; Francesc Giró de l'Agència de Residus de Catalunya i Ana Rodríguez del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España.

 

Millores econòmiques, socials i mediambientals

Un dels principals desafiaments als països de la conca mediterrània és la gestió sostenible de residus, en particular la gestio dels bio-residus. Donat que els bio-residus representen la fracció més gran dels residus municipals, la seva bona gestió és de particular importància. En els països de la conca mediterrània, els residus alimentaris representen la fracció predominant dels bio-residus, assolint un 30-50% del total de la producció de residus municipals.

 

Les estratègies que busquen prevenir i evitar que els bio-residus (i els residus alimentaris en particular) es perdin poden tenir beneficis significatius, sobretot en el que es refereix a amenaces mediambientals urgents en aquesta àrea:

 

_ Els esquemes de recollida de bio-residus efectiva i econòmicament sostenibles representen el primer pas per a produïr compost de qualitat, que pot ser usat per a mitigar l'erosió del sòl, la desertificació i millorar el contingut orgànic en terra agrícola millorant la seva producció així com la fixació de carboni a la terra.

_ La separació de bio-residus per a reciclar-los té un efecte directe a l'hora de reduïr els impactes mediambientals dels abocadors; es limita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i lixiviats que poden contaminar l'aigua del subsòl. També es redueix l'espai d'abocador.

 

Addicionalment, la introducció d'esquemes i models de recollida separada promouen el desenvolupament d'un sector fort de la gestió de residus amb la creació de llocs de treball verds, inclús propiciant l'efectiva regulació i la implicació de l'actual sector del reciclatge. En termes generals, l'objectiu del reciclatge de bio-residus pot ser considerat com la columna vertebral d'una solució moderna i sostenible de gestió dels residus municipals.

 

Una estratègia comú i coordinada en la conca mediterrània ha estat molt ben acollida. Pot liderar una adopció més ràpida de mesures i pràctiques de gestió dels residus municipals que buscan aconseguir els abans mencionats beneficis mediambientals i socioeconòmics, així com contribuir a recolzar als països del nord i especialment del sud de l'àrea mediterrània a trobar solucions sostenibles de gestió de residus. Això inclou una gestió millorada dels residus d'acord a residus resultants específics, als hàbits culturals i culinaris i a les potencials necessitats d'assegurar a llarg termini la sostenibilitat del terra agrícola. Tot això en un context de creixent població y empitjorament dels efectes derivats del canvi climàtic.

 

Sobre el projecte SCOW

SCOW és l'abreviatura de Selective Collection of the Organic Waste (Recollida Selectiva de Residus Orgànics) en àrees turístiques i valorització en plantes de compostatge de petita escala. Es tracta d'un projecte europeu de 3 anys de durada (2013-2015) que té com a objectiu el desenvolupament de nous models per a la recollida i reciclatge de residus orgànics en àrees que són tant turístiques com agrícoles.

 

SCOW és part del programa ENPI CBC Med (Cross-Border-Cooperation in the Mediterranean) que pretén enfortir la cooperació entre la Unió Europea i els països situats a la ribera del Mediterrani. El projecte té un pressupost de 4.970.000 euros. El 90% del total està finançat per la Unió Europea a través de l'ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

 

Els socis del projecte SCOW són: l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona (soci líder) (Espanya), Development Agency Gal Genovese (Itàlia), Local Government Association (Malta), House of Water and Environment (Autoritat Palestina), Upper Galilee Regional Council (Israel), MIGAL - Galilee Research Institute (Israel), SYVADEC (SIRET) (França) i Environment Park SpA (Itàlia).

 

Per a més informació del projecte SCOW: http://www.biowaste-scow.eu/