Francisco Cárdenas participa a la jornada "Avaluació de la sostenibilitat en la regeneració urbana integrada"


Notícies

Francisco Cárdenas participa a la jornada "Avaluació de la sostenibilitat en la regeneració urbana integrada"

13/04/2012
IVE (Institut Valencià d'Edificació)

 "L'avaluació de la sostenibilitat urbana com a mecanisme de validació objectiva de les accions de regeneració. El cas espanyol" 

Francisco Cárdenas. Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona

 

El passat 26 de març l'Institut Valencià de l'Edificació en el marc del Fòrum per a la Edificació Sostenible i en col·laboració amb la Universitat d'Alacant, va celebrar la jornada: "Avaluació de la sostenibilitat en la regeneració urbana integrada".

La jornada va abordar com a tema principal el reconeixement de l'abast en el diagnòstic de la realitat urbana i en la motorització de les accions de regeneració, contraposant dues eines com les certificacions i els sistemes d'indicadors per a la sostenibilitat. Per a això la jornada va comptar amb prestigiosos ponents com José Fariña Tojo, Francisco Cárdenas o Roger Cremades.

També es va fer la presentació de la "Guia d'Estratègies de Regeneració Urbana de la Comunitat Valenciana" que s'està elaborant des de la taula de "Ordenació de l'edificació" del Fòrum ESCV, promotora de la jornada.

 

[Font]