La ciutat com a ecosistema. Entrevista a Salvador Rueda

Notícies

La ciutat com a ecosistema. Entrevista a Salvador Rueda

15/04/2018
Barcelona
Biblio3W (Universitat de Barcelona)

El text constitueix una síntesi de la conversa mantinguda pels autors amb el Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i reconegut especialista en el camp de l'ecologia urbana. Prenent com a punt de partida la vocació interdisciplinària de l'entrevistat, s'aborden qüestions com la seva progressiva decantació cap a l'estudi de la ciutat - amb Barcelona com a punt de referència -, les seves idees sobre l'"urbanisme ecosistèmic" i l'"urbanisme del bé comú" i el plantejament visionari de Cerdà en la concepció de la Barcelona moderna i l'aplicabilitat de les seves idees en relació amb el present i futur de la ciutat. 

 

És una entrevista del Joan Tort i i'Albert Santasusagna per a Biblio3W, Revista Bibliogràfia de Geografia i Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

 

Entrevista sencera (en espanyol)