L’Ajuntament impulsa un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir el 16% d’emissions contaminants

Notícies

L’Ajuntament impulsa un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire per reduir el 16% d’emissions contaminants

10/05/2017
Sabadell
Ajuntament de Sabadell

Sabadell supera els màxims establerts d'òxids de nitrogen (NOx) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), cosa que provoca que el 30 % de la població respiri aire de poca qualitat a la ciutat, amb els consegüents efectes per a la salut.

 

L'evolució de la qualitat de l'aire a Sabadell presenta uns nivells màxims al límit de 40 micrograms / m3 de PM10, així com superacions fins a 2015 dels nivells màxims establerts de NOx. D'acord amb la normativa vigent, en casos com aquest les ciutats de més de 100.000 habitants han d'elaborar un pla d'acció local per a la millora de la qualitat de l'aire (PAMQA).

 

Sabadell tenia pendent des del 2011 l'elaboració del Pla de Millora de Qualitat de l'Aire (PAMQA), que ara s'ha portat a terme amb la participació tècnica de membres de la Diputació de Barcelona, l'Agència d'Ecologia Urbana i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L'Ajuntament ha pogut tenir el suport d'una institució reconeguda a escala internacional, l'ISGlobal, allotjada al CREAL de Barcelona, entitat de recerca en matèria de salut ambiental i gestora del projecte INMA (Infància i Medi Ambient). 

 

Més informació: Ajuntament de Sabadell