Posada en comú a nivell europeu de bones pràctiques en turisme sostenible a les zones litorals

Nota de prensa

Posada en comú a nivell europeu de bones pràctiques en turisme sostenible a les zones litorals

20/01/2018

El passat mes de desembre, els socis del projecte Land-Sea es van desplaçar fins a Varna, Bulgària, per atendre a una conferència interregional que tractava sobre les amenaces que planen sobre el desenvolupament de l’ecoturisme a les zones costaneres.

 

Gener 2018 - La Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona són socis del projecte europeu Land-Sea, que pretén millorar la gestió de les zones litorals, promovent un turisme que sigui respectuós amb el medi ambient. S ’integra dins el programa europeu Interreg, que ajuda als governs regionals i locals a desenvolupar i portar a terme polítiques sostenibles, a través de l’intercanvi d’experiències entre diferents regions. Té una durada de cinc anys i compta amb un finançament de 1.049.749 euros.

 

Amb la intenció de millorar i crear competències i habilitats a les institucions per al desenvolupament d’un sistema litoral sostenible, que conservi els hàbitats naturals i que recolzi el desenvolupament d’estratègies d’ecoturisme, el projecte Land-Sea vol afavorir una millor governança mitjançant uns processos més inclusius, efectius i eficients.

 

La conferència interregional que va tenir lloc a Varna el 14 de desembre portava per títol “Aliança del sector públic i privat per a la prevenció i solució de amenaces neuràlgiques per al desenvolupament de l’ecoturisme”. En ella es van posar en comú bones i males pràctiques que s’estan portant a  terme en les diferents regions que conformen el consorci de socis del projecte Land-Sea. Aquestes regions són, a més de Varna (Bulgària) i Catalunya, Hamburg (Alemanya) i Molise (Itàlia).

 

Durant la conferència, els experts búlgars van mostrar quines accions estan fent per a protegir la línia costanera de Varna del perill del lliscament de terres. Posteriorment, els experts italians van ensenyar com estan actuant a la regió de Molise en termes de protecció de la costa davant perills com l’erosió o les inundacions i com gestionen les emergències. Aquest darrer aspecte va ser complementat amb la presentació de la Rosa Vilella, subdirectora d’estratègies territorials i coneixement de la Generalitat de Catalunya, que va explicar el cas de Catalunya, posant l’accent en els problemes d’innundabilitat d’alguns punts concrets del litoral català i com afecten a les activitats turístiques . Concretament va posar de relleu el cas de la Tordera i l’afectació als càpings de la zona.  A continuació, el Xavier Cazorla, ambientòleg i fundador de l'empresa ēleMents, com a expert designat per la Direcció General de Turisme, va presentar el progama d’ecoturisme que s’està implementant  a Catalunya per a desenvolupar aquesta oferta turística ,  explicant bones pràctiques basades en la experiència de col·laboració i governança entre  natura i turisme per al desenvolupament del sector. En Guillem Mas, biòleg i fundador de l’empresa Ecotons, l’expert que aporta l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona al projecte, va explicar algunes experiències en la restauració del paisatge al litoral català, tant en quant a flora com a fauna.  La regió d’Hamburg va posar en coneixement dels presents com el port d’Hamburg està regulant el turisme de creuers per a que sigui el màxim de sostenible.

 

A més de la conferència, la regió de Varna va organitzar per al dia següent una visita guiada als punts més afectats per qüestions tals com les inundacions i el lliscament de terres a la zona. D’aquesta manera, els socis del projecte van poder conèixer de primera mà i sobre el terreny aquests perills i com s’hi està actuant contra ells. Prèviament a la celebració de la conferència, els experts de les diferents regions s’havien reunit per a constituir el panell des del que treballaran al llarg de tot el projecte.

 

D’aquesta manera, amb la conferència, la reunió d’experts i la visita sobre el terreny es compleix durant el segon semestre del projecte, amb els objectius del mateix que es fonamenta en un procés participat d’aprenentatge interregional, basat en l’experiència i coneixement. Tot plegat conclourà amb l’elaboració de quatre plans d’acció que s’hauran d’implementar en un període posterior, principalment amb els programes de fons europeus estructurals de les regions participants.

 

La propera trobada dels socis del Land-Sea serà al mes d’abril a Barcelona on tindran ocasió de visitar diferents punts del litoral català i rebre les pertinents explicacions sobre les amenaces que pateix i com s’hi fa front a aquestes.

 

 https://www.interregeurope.eu/land-sea/