Presentats els resultats del projecte SCOW, una aposta per la gestió de biorresidus a la Mediterrània

Notícies

Presentats els resultats del projecte SCOW, una aposta per la gestió de biorresidus a la Mediterrània

03/06/2016
Retema.es

El projecte europeu SCOW ha impulsat la implantació de sistemes efectius de recollida selectiva de residus orgànics i la construcció de noves plantes de compostatge a sis països de la conca mediterrània. 

 

Al gener de 2013 s'iniciava el projecte europeu SCOW (Selective Collection of the Organic Waste in Tourist Areas and Valorisation in Small-Scale Composting Plants) que ha finalitzat a principis d'aquest 2016. El projecte, la traducció del qual seria "Recollida Selectiva de Residus Orgànics a Àrees Turístiques i valorització en plantes de compostatge de petita escala", ha estat coordinat per l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i ha comptat amb 8 socis provinents de països de la conca mediterrània, concretament d'Espanya, França, Itàlia, Malta, Israel i Palestina. El projecte s'inscrivia al Programa ENPI CBC Med que té com a objectiu reforçar la cooperació entre la Unió Europea i els països situats a la conca de la Mediterrània. 

Més informació (cast): Retema.es