Un canvi de rumb per al bus urbà

Notícies

Un canvi de rumb per al bus urbà

11/03/2018
La Corunya
La Opinión A Coruña

Parades a no més de 300 metres de distància, trajectes més curts encara que calgui fer transbordaments i carril bus en alguns carrers per a garantir la fluidesa són les claus que defineixen el nou pla de mobilitat que està ultimant el Govern local i que contempla que els busos interurbans es detinguin com els urbans a l'entrar a la ciutat. Després de tres dècades sense gairebé canvis a la xarxa, les associacions de veïns estan expectants davant la proposta. Demanen que es compti amb ells per a formular les noves rutes. Recolzen la idea dels transbordaments sempre que es garanteixin les freqüències i es mantinguin línies directes a hospitals i universitat, i veuen en el carril bus un possible aliat per a millorar la mobilitat. 

 

El nou pla de mobilitat començarà a fer-se visible a partir del maig i juny, quan el Concello inicii les seves reunions sectorials, és a dir, quan el presenti als veïns, però també a la Universidad da Coruña, als centres comercials i polígons industrials. L'objectiu és explicar a joves i grans com funcionaran les línies de bus urbà a partir de 2019 i introduir les aportacions que aquests sectors de la població considerin necessàries per a millorar el servei. 

 

En els plans municipals està fer aquest treball previ de difusió abans de que acabi aquest any i implantar el nou mapa de rutes amb l'arribada del 2019, però, en què consisteix aquest nou pla de mobilitat? El coordinador del projecte, Salvador Rueda, de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, explica que la idea sobre la que pivota aquest pla de mobilitat és la de fer que tota la ciutat estigui connectada per bus urbà i que no importi des de quin lloc es vulgui anar a un punt concret del municipi, perquè tots els barris estaran units.

 

Article sencer (en Espanyol): La Opinión A Coruña