Ampliació de la xarxa actual de bicicletes a la ciutat de Barcelona

El treball ha desenvolupat l'ampliació de la xarxa actual de bicicletes a Barcelona partint del model d'organització de l'espai públic i la mobilitat urbana basat en supermançanes, que atorga el seu espai a cada xarxa a partir de mesures d'ordenació i reducció del trànsit motoritzat. S'han analitzat les característiques de la xarxa actual i els diferents aspectes que es consideren claus per a la funcionalitat de la xarxa i la integració en el model de supermançanes, com són la continuïtat, la connexió, la cobertura, els pendents i les possibilitats d'intermodalitat i la integració amb altres modes.

S'han analitzat les característiques de la xarxa actual i els diferents aspectes que es consideren claus per a la funcionalitat de la xarxa i la integració en el model de supermançanes

Ampliació de la xarxa actual de bicicletes a la ciutat de Barcelona

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Anabel Rubio

Gemma Salvador