Anàlisi de la viabilitat urbanística per a l'aplicació del model de Superilles a Bilbao


Anàlisi xarxa de bicicletes

L’objecte de l’encàrrec consisteix en l’elaboració d’un anàlisi de viabilitat urbanística de l’aplicació del model de Superilles en col·laboració amb l’Àrea de Circulació de l’Ajuntament de Bilbao. L’objectiu de l’anàlisi és descriure els requisits urbanístics i instruments organitzatius necessaris per a poder desenvolupar un programa d’implantació de superilles a la ciutat. Per això, l’anàlisi s’aborda a partir dels següents aspectes:

 

 

  • Característiques i criteris conceptuals de l’ordenació urbana amb Superilles.
  • Requeriments urbanístics per a la implantació de Superilles.
  • Potencial d’aplicació als barris de la ciutat de Bilbao.

 

El projecte es presenta amb una evolució propositiva sobre el diagnòstic exhaustiu realitzat prèviament per l’Agència d’Ecologia Urbana al maig de 2012.

 

Sobre els paràmetres de l’Urbanisme Ecosistèmic es desenvolupa un plantejament, basat en diferents indicadors estratègics, amb l’objectiu d’identificar els barris de Bilbao amb major potencialitat per a implantar el model de Superilles.

 

Aquest procés s’ha organitzat en dos filtres, amb el propòsit d’identificar les capacitats de cada unitat d’anàlisi. El primer condicionant s’ha centrat en l’estructura urbana (condicions físiques) i en la massa crítica (dinàmica de població i activitat) de cada barri; definint així la viabilitat en la implantació de Superilles.

 

El segon condicionant, estudia els barris que han complert de forma adequada el primer filtre; i analitza les oportunitats (condicions favorables) i necessitats (condicions crítiques) de cada unitat d’estudi.

L'objectiu de l'anàlisi és descriure els requisits urbanístics i instruments organitzatius necessaris per a poder desenvolupar un programa d'implantació de superilles a la ciutat

Anàlisi de la viabilitat urbanística per a l'aplicació del model de Superilles a Bilbao

Ubicació:

Regió:

Destinatari: