Assessorament als municipis de Catalunya sobre el model de gestió de residus

Abocador de residus municipals

Acomplint amb un dels objectius marcats en el nou PROGREMIC, l’Agència de Residus de Catalunya va obrir un servei de suport tècnic per a la gestió dels residus municipals destinat als ens locals, suport gestionat tècnicament BCNecologia.

L’objectiu era oferir eines que facilitessin la tasca de desenvolupar els models de gestió per a la consecució dels objectius del Programa. El servei de suport incloïa aspectes com:

  • Assessorament per a la utilització i càlcul d’indicadors de gestió (recollida selectiva neta i bruta, valorització material, emissions de CO2, etc.)
  • Aportació de dades de referència per a realitzar comparatives temporals o entre models de recollida i gestió aplicables al municipi
  • Recull i aportació d’informació d’experiències existents o documentació relacionada segons expectatives i solucions possibles determinades pel mateix demandant
  • Ajuda en la definició d’objectius i instruments de gestió segons casos particulars i en el marc de desenvolupament del Progremic
  • Proposar recursos i afavorir contactes.

Una de les línies d’assessorament va ser la tutorització i ajuda en la utilització del programa SIMUR el qual es va distribuir gratuïtament a tots els ens locals que així ho van sol•licitar.

L’objectiu era oferir eines que facilitessin la tasca de desenvolupar els models de gestió per a la consecució dels objectius del Programa.

Assessorament als municipis de Catalunya sobre el model de gestió de residus

Regió:

Estat:

Equip