Assessorament i suport per a la posada en marxa del Pla Director de Transport Interurbà del Territori Històric d'Àlaba

Esquema de línies intracomarcals

L'objecte és establir un suport tècnic al procés d'implantació, comunicació i difusió del Pla Director de Mobilitat Interurbana d'Àlaba.

 

Aquesta col·laboració es concreta en:

- Assessorar en el procés d'informació de la nova xarxa.

- Donar suport a la comunicació tècnica del Pla Director.

- Estudiar detalladament la zonificació tarifària a aplicar en el territori històric d'Àlaba.

- Establir criteris per a la definició i ubicació de les parades de transport públic tenint en compte les diferents tipologies de nuclis i serveis.

- Dissenyar un sistema d'indicadors que permeti avaluar periòdicament els serveis de la xarxa per millorar el seu rendiment.

- Donar suport al manteniment de les capes d'informació geogràfica (itineraris, parades ...) que donen suport al Pla Director.

 

Suport a la implantació, comunicació i difusió del Pla Director de Mobilitat Interurbana d'Àlaba.

Assessorament i suport per a la posada en marxa del Pla Director de Transport Interurbà del Territori Històric d'Àlaba

Ubicació:

Regió:

Estat: