Campanya de reforç de la recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi de Mataró

Estand amb visita guiada. El Cicle de la Matèria Orgànica.

Des de l’any 2006 a Mataró es du a terme la recollida selectiva de matèria orgànica. Es recull un 30% del total de matèria orgànica generada, i el nombre d’impropis és inferior al 7%. Tot i que els resultats de recollida són bons en relació a la mitjana catalana, s’ha volgut fer un pas més per tal d’incrementar el percentatge de captació d’aquesta fracció, pel que s’ha realitzat una campanya de comunicació ambiental per reforçar aquesta recollida.

Els objectius de la campanya han estat:

  • Informar mitjançant el contacte directe i proactiu als diferents agents implicats: veïns, associacions i entitats cíviques, escoles, activitats econòmiques.
  • Sensibilitzar-los perquè participin en les recollides selectives existents a Mataró, realitzant la separació en origen del màxim de fraccions residuals, reforçant en especial la fracció orgànica, i fent ús dels contenidors, àrees d’aportació, deixalleria, etc.

Per aconseguir-ho, s’han dut a terme les següents actuacions:

  • Actuacions de difusió amb els veïns/veïnes: Porta a Porta, punt informatiu itinerant, estand exposició, exposició orgànica
  • Activitats didàctiques als centres educatius
  • Visita a activitats econòmiques
  • Avaluació i seguiment: inspecció contenidors (prèvia i posterior), enquesta telefònica (prèvia i posterior).

S’ha arribat a un 54% de la població, més de 2.200 alumnes han realitzat activitats i s’han visitat tots els comerços generadors de matèria orgànica. La captació de matèria orgànica s’ha incrementat en un 11% respecte el mateix període de l’any anterior.

La captació de matèria orgànica s’ha incrementat en un 11% respecte el mateix període de l’any anterior.

Campanya de reforç de la recollida selectiva de la fracció orgànica al municipi de Mataró

Ubicació:

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip