Criteris de disseny del procés de comunicació i participació per a la implantació del nou model de xarxa de bus

Criteris de disseny del procés de comunicació i participació per a la implantació del nou model de xarxa RetBus

L'objectiu del projecte és establir els elements necessaris en el procés d'implantació de la nova xarxa de bus a nivell social: comunicació i participació. La nova xarxa de bus representa un canvi profund en els hàbits, conductes i estils de vida del conjunt de la comunitat.

Per a això es desenvolupa una estratègia en què es destaquen aquells punts clau per a la ciutadania, com la millora substancial en el transport urbà: en un sol transbordament s'aconsegueix gairebé qualsevol punt de la ciutat amb velocitats i freqüències de pas considerablement superiors a la xarxa de bus tradicional.

Per arribar a tots els segments de públic s'ha realitzat un zoom per districtes analitzant les zones d'influència de la nova xarxa d'autobusos, proximitat de les parades amb equipaments públics, servei a pols d'atracció, connexió amb espais verds, etc.

Els elements de comunicació definits inclouen pràcticament tots els formats existents, tant impresos com d'Internet, amb el suport de voluntariat i d'esdeveniments que reforcin la informació a peu de carrer.

La nova xarxa de bus representa un canvi profund en els hàbits, conductes i estils de vida del conjunt de la comunitat.

Criteris de disseny del procés de comunicació i participació per a la implantació del nou model de xarxa de bus

Regió:

Estat:

Equip