Curs de Formació on-line EESUL

Curso EESUL

L'objecte és l'elaboració d'una plataforma de formació on-line, accessible a través del portal ECOURBANO i que complementa les tasques de formació recollides en el Pla de Formació de la EESUL (Estratègia Espanyola del Medi Ambient Urbà) . El portal on-line s'ha realitzat sobre una plataforma MOODLE que es caracteritza per estructurar-se en mòduls temàtics que aborden els diferents aspectes que recull la EESUL. El Pla de Formació de la EESUL contempla principalment la realització de materials formatius i de sensibilització dirigits a un ampli espectre de destinataris, des educadors a càrrecs electes en l'àmbit municipal o tècnics de corporacions locals.

La formació dissenyada es caracteritza per ser útil per al destinatari i per a la institució en què treballa. Està dissenyada amb una metodologia adequada per propiciar l'aprenentatge a través de l'aprenentatge electrònic. Aquesta formació es planteja des de l'eficiència, minimitzant costos ambientals i econòmics (vinculats a la mobilitat) i optimitza els resultats. A més és flexible i facilitadora per a la millora d'àrees de coneixement professional, personal i d'aplicació en la pròpia institució.

Aquesta formació es planteja des de l'eficiència, minimitzant costos ambientals i econòmics (vinculats a la mobilitat) i optimitza els resultats.