Difusió del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018) i assessorament per al seguiment de les actuacions

Model Superilles

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018), aprovat al març de 2015, estableix prioritats en matèria de mobilitat durant els propers anys. El Pla pretén potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic i situar la contaminació atmosfèrica per sota dels límits que marca la Unió Europea. Els seus eixos estratègics són aconseguir una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient. 

 

L'objectiu d'aquest projecte és doble. En primer lloc, elaboració i difusió del Pla, a través d'una presentació gràfica que presenta el conjunt d'estratègies, actuacions i bondats del pla. 

 

En segon lloc, assessorament tècnic relatiu al seguiment de les actuacions previstes en el PMU. Planificació i organització de les tasques a realitzar pels diferents departaments i organismes implicats. Assessorament sobre l'elaboració dels informes de seguiment periòdics dirigits a les administracions implicades i la ciutadania, en relació al grau d'execució de les actuacions i l'avaluació dels indicadors de seguiment establerts. 

 

El projecte inclou una presentació gràfica del conjunt d'estratègies, actuacions i bondats del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona

Difusió del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018) i assessorament per al seguiment de les actuacions

Ubicació:

Regió: