Guia per a l'elaboració de Plans Locals de Prevenció de Residus MunicipalsAquesta guia sorgeix amb la voluntat de desenvolupar un dels instruments que inclou el nou PROGREMIC 2007-2012 en l’àmbit de prevenció de residus.

L’objectiu consisteix en elaborar i divulgar una metodologia específica que ajudi als ens locals a elaborar els seus propis plans de prevenció de residus municipals. Mitjançant la planificació local (o supralocal) a mig i llarg termini es pretén donar continuïtat i un marc de referència a les actuacions de caire puntual que se solen dur a terme, dibuixant una estratègia global que faciliti, entre d’altres:

- La coherència de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia marcada a la normativa

- El grau de lideratge i de concertació

- L’efectivitat dels recursos aportats

- La implicació i coordinació dels col•lectius implicats

- El grau de sensibilització i participació

- Els resultats de la prevenció i l’eficàcia de les actuacions

Guia per a l'elaboració de Plans Locals de Prevenció de Residus Municipals

Regió:

Estat:

Equip