Indicadors de Sostenibilitat Urbana a Vitòria-Gasteiz

Diversos escenaris

L'informe té com a objectiu aportar una completa descripció i avaluació de la situació actual i de les tendències en matèria de sostenibilitat urbana a la ciutat de Vitòria-Gasteiz. La metodologia està basada en indicadors i aborda els grans àmbits implicats en la consecució d'un model de ciutat sostenible des d'una visió ecosistèmica: ocupació del sòl, espai públic i habitabilitat, mobilitat i serveis, complexitat urbana, metabolisme urbà, espais verds i biodiversitat urbana i cohesió social.

Els 50 indicadors utilitzats avaluen la situació actual de Vitòria-Gasteiz (2.009) i dos escenaris tendencials, situats a 2020 (Escenari 01) i 2.050 (Escenari 02) i que suposen un augment de la població, l'execució de tots els habitatges que preveu el PGOU i l'aplicació de diferents projectes en curs com el Pla de Mobilitat i Espai Públic de Vitòria Gasteiz o el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic de Vitòria-Gasteiz (2010 - 2020).

La valoració de la ciutat arriba a xifres desitjables en complexitat o espais verds, però no així en àrees com l'ocupació del sòl, que revela una realitat urbana poc compacta, o el metabolisme urbà. L'escenari actual aconsegueix 37,1 punts en una escala de 100 i l'escenari 01 revela una millora fins als 53,6 especialment en els aspectes d'espai públic i metabolisme urbà.

La valoració de la ciutat arriba a xifres desitjables en complexitat o espais verds

Indicadors de Sostenibilitat Urbana a Vitòria-Gasteiz

Ubicació:

Regió:

Estat:

Equip

Arua Ibrahim

 
Equip de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz:

Miguel Virizuela

Andrés Alonso

Alfredo Bengoa

Juan Carlos Escudero

Luis Mendizabal