Land-Sea

El projecte Land-Sea s’integra dins el programa europeu Interreg, que ajuda als governs regionals i locals europeus a desenvolupar i fer millors polítiques que portin a un impacte sostenible i integrat per a les persones i els llocs, a través de la creació d’espais comuns de compartició d’experiències entre diferents regions. Land-Sea té una durada de cinc anys i compta amb un finançament d’1,040,749 euros.

 

L’objectiu concret del projecte és abordar el tema de les polítiques de gestió de zones costaneres, dirigint-se especialment a la preservació dels ecosistemes de la costa i el seu desenvolupament socio-econòmic en clau de sostenibilitat, connectant amb estratègies d’ecoturisme.

 

Les zones costaneres comprenen un complex sistema identificat no només amb la mateixa línia de la costa, sinó també amb els seus diversos subsistemes i les conques de rius que hi estan connectades. A la Unió Europea, la costa representa un dels sistemes més vulnerables i fràgils tant en termes físics com territorials, antròpics, socials o econòmics.

 

El projecte Land-Sea vol afavorir uns processos més inclusius, efectius i eficients de governança regional amb la idea d’incrementar i fomentar la creació de competències i habilitats a nivell institucional per al desenvolupament d’un sistema costaner sostenible, que preservi els hàbitats naturals i contextualitzi el recolzament al desenvolupament d’estratègies d’ecoturisme regional.

 

L’aproximació es fonamenta en un procés participat d’aprenentatge interregional, basat en experiència i coneixement que conclourà amb l’elaboració de 4 plans d’acció que s’hauran d’implementar en un període posterior, principalment amb els programes de fons europeus estructurals de les regions participants.  Aquestes regions són: Catalunya, Varna (Bulgària), Hamburg (Alemanya) i Molise (Itàlia).

 

La idea és que els programes regionals escollits (policy instruments) es vegin millorats, gràcies a una  gestió més eficient i a una nova aproximació en quant a projectes i mesures d’intervenció, de manera que resultin rellevants tant per a les autoritats gestores com per als beneficiaris de les programes/plans escollits: autoritats locals, operadors econòmics en l’àmbit de l’ecoturisme, etc., així com a la pròpia gestió mediambiental de les àrees costaneres.

 

En el cas de Catalunya, els socis participants en el projecte són la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme, i l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Els seus esforços en el marc del projecte se centraran en la preservació, protecció, promoció i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, especialment d’aquelles àrees naturals amb interès turístic. El sistema de zones naturals protegides de Catalunya és un dels elements clau per a promoure la conservació de la biodiversitat dels espais naturals de les zones costaneres, però són, al mateix temps, una atracció per a turistes, el que genera un important impacte mediambiental en aquestes àrees.

 

Per a la preservació d’aquestes àrees és necessari crear projectes, plans i polítiques que  les mantinguin com a atracció turística però limitant-ne el seu impacte mediambiental. Els principals objectius són: promoure la conservació d’àrees naturals; donar valor a aquestes àrees naturals, a la biodiversitat i al patrimoni natural de Catalunya tant des de la vessant ciutadana com de recurs turístic i promoure el desenvolupament econòmic i sostenible d’aquestes zones.

 

Per altra banda, aquestes atraccions turístiques naturals generen un impacte mediambiental i social en les zones urbanes properes que hauria de controlar-se i tractar de ser mitigat. L’estacionalitat del turisme és un dels grans problemes doncs hi ha molts llocs que s’enfronten a una saturació de serveis i infraestructures (carreteres, aparcaments, botigues, hotels, plantes de gestió de l’aigua o de residus...) durant la temporada alta. En l’actual programa no hi ha connexió amb aquests impactes i les estratègies per a reduir-los no està contemplada de moment.

Land-Sea

Ubicació:

Destinatari: