Pla de Mobilitat i Espai Públic al Concello de Ferrol

Proposta de Supermançanes

El Pla respon als objectius i a les directrius que s'inclouen en l'Estratègia de Medi Ambiental Urbà i en el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà, aprovats per la Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible i el Ministeri de Medi Ambient.

El punt de partida és el diagnòstic de la situació actual tant pel que fa a la mobilitat com a l'habitabilitat de l'espai públic. Després s'analitzen diferents escenaris tenint en compte la projecció de futur de la ciutat i s'estableix un model de mobilitat urbana més sostenible i un espai públic més habitable, en el qual es té en compte un nou espai públic amb un repartiment per als seus usos i funcions diferent a l'actual. Així, es projecta destinar al vianant el 63% de l'espai públic viari, en contraposició amb l'actual en què el 68% està reservat per als usos del cotxe.

Aquest model requereix de la reorganització de les xarxes de mobilitat que suposa a més un menor consum de recursos i energia. Amb tot això s'analitza l'impacte dels canvis sobre les pautes de desplaçament de les persones, l'ocupació de l'espai públic, les activitats i el grau de confort. S'ofereixen als gestors els indicadors necessaris per prendre decisions que permetin incrementar la qualitat de l'espai públic de la ciutat.

Es projecta destinar al vianant el 63% de l'espai públic viari, en contraposició amb l'actual en què el 68% està reservat per als usos del cotxe.

Pla de Mobilitat i Espai Públic al Concello de Ferrol

Ubicació:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Anabel Rubio

Pablo Sendra

Meritxell Batalla

Marta Sas

Ana Ybran

 
Equip d'Aresta Ingeniería:

Maria Ramos Sanz

Cecilia Luaces Rodríguez

 
Equip de la UPC:

Esteve Codina

 
Equip del Concello de Ferrol:

Vicente Irisarri Castro

Gerardo López Castrillón