Pla de Revitalització del Centre Històric de Quito

Estat de l'edificació en el centre Històric de Quito.

Aquest projecte neix del conveni marc de cooperació interinstitucional entre el municipi del Districte metropolità de Quito - Institut Metropolità de Patrimoni i l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per al desenvolupament del sistema d'espai públic i mobilitat a la ciutat de Quito.El Centre Històric de Quito es caracteritza per ser un àmbit amb un alt nivell patrimonial, la qual cosa el dota d'un caràcter especial. No obstant això, pateix de l'especialització d'algunes zones el que produeix una certa desertització d'algunes de les zones. El projecte encarregat a l'Agència inclou l'elaboració d'una proposta de revitalització del Centre Històric que comtemple la incorporació del model de superilla com una nova unitat urbanística de reorganització per a la mobilitat, l'espai públic i la governança. Tot això amb la finalitat d'encaminar les polítiques de cohesió social que la ciutat té prevista.El projecte consta d'un estudi general del centre històric (Annex 1. Revitalització del Centre Històric) i d'un estudi de disseny de superilles en uns barris específics del Centre Històric (Annex 2. Pla i disseny de superilles. Barris Sant Sebastià, La Victòria , Sant Diego, Sant Roc i El Panet.)

Pla de Revitalització del Centre Històric de Quito

Ubicació:

Estat: