Pla estratègic d'animals de companyia


Gat domèstic

Elaboració d'una guia pràctica per a la gestió dels animals de companyia a la ciutat de Barcelona, que proporciona les directrius d'actuació a administradors, entitats col·laboradores i ciutadania en general respecte a la correcta manutenció de les seves mascotes.


Part de la seguretat, de la salut i els beneficis que suposen els animals a la població i, alhora, analitza els problemes de convivència que es generen en aquest àmbit, donant pautes per reduir-los i, fins i tot, eliminar-los.


El Pla també pretén que la població d'animals de companyia no es converteixi en un factor limitador de la biodiversitat a la ciutat i, per això, proposa programes educatius i accions concretes.

El Pla també pretén que la població d'animals de companyia no es converteixi en un factor limitador de la biodiversitat a la ciutat

Pla estratègic d'animals de companyia

Ubicació:

Regió:

Estat: