Pla Estratègic de Sostenibilitat per a Donostia-Sant Sebastià

Xarxa bàsica de circulació amb supermançanes i zones 30

L'Agència i l'Ajuntament de Donostia-Sant Sebastià col·laboren conjuntament en una reflexió estratègica sobre el model de ciutat sostenible per Donostia-Sant Sebastià en el context de la transició de la societat industrial cap a la societat del coneixement i en el marc de l'Estratègia de medi Ambient Urbà aprovada pel Ministeri de Medi Ambient, i de la Declaració Cívica Sant Sebastià 2013.

El document final recull els següents continguts:

Un model urbà de desenvolupament més sostenible per al segle XXI. Marc conceptual d'anàlisi, eixos estratègics de desenvolupament. Els reptes presents i futurs del sistema urbà de Sant Sebastià. Solucions a les disfuncions que es presenten.

L'entrada en l'era del coneixement. Les noves tecnologies i el model de ciutat.

La ciutat com un sistema complex que necessita de nous instruments per analitzar.

El document se sosté en la redacció d'una sèrie de plans d'acció sobre energia, de mobilitat, d'espai públic, gestió de residus, gestió d'aigua, etc.

El projecte suposa una important tasca de recopilació i unificació d'informació, càlcul d'indicadors i mapificació de variables, prèvia a la reflexió i anàlisi d'escenaris de futur.

Un cop la reflexió hagi estat debatuda públicament en un procés de participació ciutadana i aprovada per l'Ajuntament de Donostia-Sant Sebastià, aquest i l'Agència col·laboraran per a implantar l'esmentada reflexió estratègica a la ciutat.

El projecte suposa una important tasca de recopilació i unificació d'informació, càlcul d'indicadors i mapificació de variables, prèvia a la reflexió i anàlisi d'escenaris de futur

Pla Estratègic de Sostenibilitat per a Donostia-Sant Sebastià

Regió:

Estat:

Equip

Anna Bacardit

Jennifer Coronado

Anabela Fernandes

Susana Gomes

Roser Masjuan

Adrià Ortiz

Albert Punsola