Redacció del Pla de Gestió de Residus Urbans de Galícia 2010-2020 i Avaluació Ambiental Estratègica

Esquema del sistema de residus

Elaboració de documentació preparatòria del Pla de Gestió de Residus Urbans de Galícia (PGRUG) per al període 2010-2020, actualitzant la diagnosi de l'estat actual de la gestió de residus urbans a Galícia i desenvolupant noves línies estratègiques d'acció en la gestió de residus urbans d'aquest territori.

Paral·lelament s'han elaborat els diferents documents necessaris en el procés d'avaluació ambiental del PGRUG, d'acord amb les prescripcions establertes per la Xunta de Galícia: Informe de Sostenibilitat Ambiental, Document de resposta a les al·legacions plantejades, introducció d'esmenes al PGRUG i Memòria Ambiental.

Redacció del Pla de Gestió de Residus Urbans de Galícia 2010-2020 i Avaluació Ambiental Estratègica

Destinatari: 

Estat:

 

Equip