Reestructuració de la xarxa d'autobusos de Barcelona. Implantació xarxa ortogonal

Proposta nova xarxa ortogonal d'autobusos de Barcelona

L'objectiu és formar part de la taula de treball que juntament amb TMB i l'Ajuntament de Barcelona ha de posar tots els elements que permetin la implantació de la nova xarxa ortogonal d'autobusos.

 

S'analitza l'esquema global de la xarxa, es defineixen les fases d'implantació juntament amb el recorregut detallat de les línies i la ubicació exacta de les parades. També es defineixen les característiques de les línies com són el tipus de bus, el nombre d'unitats, la freqüència, etc.

 

Entre altres qüestions es plantegen les mesures per afavorir la velocitat comercial, els intercanviadors i es detallen les línies a eliminar i a modificar a la xarxa actual en cada fase.

 

Finalment, s'estudia en detall la coexistència de la xarxa de bus amb l'espai públic i les Supermançanes.

 

Reestructuració de la xarxa d'autobusos de Barcelona. Implantació xarxa ortogonal

Ubicació:

Regió:

Estat: