Simulador de Contaminació Atmosfèrica SIMU-CA


Qualitat de l'aire en la zona d'estudi de Catalunya. Resultat del SIMU-CA.

En l'actualitat i a causa dels recents episodis de contaminació, la qualitat de l'aire ocupa el centre de les polítiques ambientals especialment a les ciutats.

Aquests episodis no són ni extraordinaris, ni es donen tan sols a les grans urbs. A la dificultat intrínseca de l'estudi del medi atmosfèric s'afegeix la manca d'aproximacions sistèmiques, i la conseqüència és que els planificadors no disposen d'eines àgils per a la presa de decisions que incideixin realment en la qualitat de l'aire.

SIMU-CA és un aplicatiu informàtic d'última generació que permet conèixer la qualitat de l'aire. Basat en tres pilars bàsics: un model meteorològic mesoescalar, model d'emissions d'alta resolució temporal i espacial i un model de transport químic, SIMU-CA caracteritza la qualitat d'un territori amb una resolució temporal de horària i espacial d'1 km2.

A més, es poden personalitzar escenaris, amb el propòsit de millorar la qualitat de l'aire a la zona d'estudi, podent variar les característiques de les emissions dels contaminants per sectors i fins i tot estudiar detalladament episodis concrets d'elevada contaminació.

Tot el producte treballarà sobre Sistemes d'Informació Geogràfica, el que multiplica la seva capacitat d'anàlisi.

SIMU-CA és un aplicatiu informàtic d'última generació que permet conèixer la qualitat de l'aire.
Equip

Xiomara Alexandra

Sofía Nadime

Isaac Muro