Sistema de Calefacció i ACS (SCACS)

Sistema SCACS

La demanda tèrmica de baixa temperatura (calefacció i ACS) suposa més del 50% de la demanda total dels edificis residencials. Com més gran és la demanda d'energia (a l'hivern) menor és la quantitat de radiació solar disponible.

Amb aquest projecte es pretén cobrir el 100% d'aquesta demanda a partir d'energia solar. Per això es proposa la integració de panells solars tèrmics, acumuladors estacionals de calor (que s'ubicaran sota de l'edifici) i bombes de calor.

S'ha estudiat la viabilitat tècnica i econòmica del sistema i s'ha desenvolupat una eina de simulació per a diferents condicions.

El desenvolupament d'aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració d'Unnim.

Amb aquest projecte es pretén cobrir el 100% d'aquesta demanda a partir d'energia solar.

Sistema de Calefacció i ACS (SCACS)

Destinatari: 

Estat: