URUS (Ubiquitous Networking Robotics in Urban Settings)

Human robot interaction

El projecte té per objectiu desenvolupar tots els elements tecnològics i de comunicació que han de possibilitar xarxes de robots a l'espai públic. Els robots es configuren com a nous elements del mobiliari urbà, i poden realitzar diferents funcions que seran analitzades en aquest projecte: vigilància i seguretat, informació, ajuda a persones...

El projecte està coordinat per l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya i té per objecte el desenvolupament d'una xarxa de robots en les àrees urbanes per donar serveis als ciutadans i millorar així la seva qualitat de vida a les ciutats.


La resta de participants són:

  LAAS - Centre Nacional d'Investigacions Científiques (França)

  ETHZ - Eidgenössiche Technische Hochschule (Suïssa)

  AICA - Associació d'Investigació i Cooperació Industrial d'Andalusia

  SSSA - Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Itàlia)

  UNIZAR - Universitat de Saragossa

  IST - Institute for Systems & Robotics (Portugal)

  UNIS - Universitat de Surrey (U.K.)

  TID - Telefónica I + D

  RT - Robotech Srl

Al llarg de 2007 l'Agència ha desenvolupat els treballs de digitalització de les àrees objecte de l'experiència.

URUS (Ubiquitous Networking Robotics in Urban Settings)

Regió:

Destinatari: 

Estat:

Equip

Yuji Yoshimura

Albert Punsola