Sobre BCNecologia

Sobre BCNecologia

BCNecologia (Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona) és un consorci públic integrat per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

BCNecologia realitza projectes destinats a institucions públiques, fundacions, organitzacions i empreses d'àmbit nacional i internacional.

BCNecologia aplica un enfocament sistèmic per reorientar la gestió de les ciutats cap a un model més sostenible, aportant solucions en mobilitat, energia, residus, urbanisme, aigua, biodiversitat i cohesió social.

Conjuntament amb els destinataris, BCNecologia diagnostica els problemes i les seves causes, planteja propostes, analitza la viabilitat tècnica, quantifica els resultats i ofereix suport en la gestió administrativa i implementació del projecte.

 


PRESIDÈNCIA

Recau en un dels vicepresidents o vicepresidentes. La Presidència de l'Agència l'exerceix la sra. Janet Sanz i Cid, regidora de l'Ajuntament de Barcelona.

ASSEMBLEA GENERAL

És l'òrgan superior del Consorci, del qual s'assumeix la més alta representació. Està format per representants de les entitats promotores: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

CONSELL DE GOVERN

És un òrgan executiu de caràcter desconcentrat compost per set membres: dos representants de cadascuna de les institucions que formen el Consorci, d'entre els membres respectius designats a l'Assemblea General, i el director. Entre els membres del Consell de Govern s'esculleixen tres vicepresidents o vicepresidentes.

ORGANIGRAMA

BCNecologia s'estructura en les següents àrees:

 

Cómo llegar